SSK Křenovice

Náš klub trénuje mladé střelecké talenty už 65 let a hodláme v tom pokračovat!!!

Něco z historie

Vznik střeleckého sdružení v Křenovicích se datuje do roku 1957, kdy parta nadšenců pod vedením Bořivoje Brtníka založila ZO KŘENOVICE, jako sekci spadající pod SVAZARM. Jako první provizorní střelnice sloužil prostor bývalé skládky komunálního odpadu nacházející se mezi obcemi Křenovice a Hrušky (označovaný jako Hliníky). V roce 1970 se začala budovat nová střelnice u dolního vlakového nádraží v místě bývalé cihelny. Z původních šesti stavů (tj. místo vyhrazené jednomu střelci) se střelnice rozšířila na dvacet krytých stavů. V roce 1980 byla pro potřeby střelců přistavěna nová klubovna. Po zániku SVAZARMU v roce 1989 nastoupil na jeho místo ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ. Vznik SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB KŘENOVICE, jehož předsedou se stal Petr Piňos. Na konci devadesátých let byla část střelnice upravena pro pistolovou střelbu. Od roku 1978 je pravidelně organizován střelecký kroužek pro mladé střelce. Dříve v prostorách ZŠ, nyní ve společenském sále Obecní hospody.  

Něco z úspěchů

Aktuálně se většina mladých střelců účastní Brněnského střeleckého poháru, kde v konkurenci těch nejlepších dosahují úctyhodných výsledků. Ti nejlepší se následně účastní Mistrovství ČR, kde v roce 2021 obsadil David Burian 3. místo v kategorii do 12 let.

 

Největší hvězdou celé historie střelectví v Křenovicích je zajisté Radka Křížová, vdaná Hálová. Ve svých čtrnácti letech se v roce 1985 stala překvapivou mistryní ČSSR v dorostenecké kategorii, kdy překonala výkonem 565 bodů celou tehdejší střeleckou špičku v disciplíně 3×20 ran standardní malorážka. Ve svých skvělých výkonech nadále pokračovala a podařilo se jí v této kategorii titul ještě několikrát obhájit. Ve stejné době se dařilo i ostatním střelcům křenovické líhně. Miroslav Kříž a Petr Piňos se pravidelně umisťovali na předních místech regionálních i celorepublikových soutěží. Z pozdější střelecké generace musíme připomenout zejména Bronislava Holoubka, který pod vedením svého otce Zdenka Holoubka (také účastníka republikových soutěží). Dosáhl v jednom roce dokonce dvou titulů mistra republiky v disciplínách 3×20 a 60 ran standardní malorážka. Z dalších střelců úspěšně hájících barvy křenovického klubu na mistrovství republiky můžeme jmenovat Radovana Kramáře a Petra Zelinku. Také Jiří Morávek se zapsal do historie křenovické střelby svými výkony na nejvyšší soutěži zvané ČESKÝ POHÁR a pozdějším titulem mistra republiky v družstvech v disciplíně 60 ran standardní malorážka.